Vlad và Nikita trong Ngôi nhà bị trả lại lớn nhất thế giới dành cho trẻ emMẹ đã cho Vlad và Nikita một cầu trượt và một ngôi nhà bơm hơi cho trẻ em. Trẻ em chán chơi với đồ chơi nhỏ, chúng muốn rất lớn. Mẹ và trẻ em đã đến lâu đài bơm hơi lớn nhất thế giới dành cho trẻ em và người lớn.

Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg

Ứng dụng Google Play:

Ứng dụng App Store:

Instagram VLAD –
Instagram của Nikita –

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *