Kyrgyzstan cân nhắc đóng cửa các quầy ngoại tệCáo buộc các cửa hàng thu đổi ngoại tệ đang thực hiện một cuộc tấn công đầu cơ vào đồng nội tệ, ngân hàng quốc gia Kyrgyzstan cho biết đang xem xét đóng cửa những cửa hàng này.

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.