KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, THẦY LÀ CÂY NHO, ANH EM LÀ CÀNHTHẦY LÀ CÂY NHO, ANH EM LÀ CÀNH
Trích bài chú giải của thánh Syrilô, giám mục Alêxanria, về Tin Mừng theo thánh Gioan.
Đức Kitô muốn tỏ cho thấy cần phải gắn bó với Người trong tình yêu, và nhờ kết hợp với Người, chúng ta được lợi ích thế nào, thì Người đã xưng mình là cây nho. Còn những ai liên kết với Người như được tháp, được gắn vào Người, lại được thông phần chính bản tính của Người nhờ được thông ban Thánh Thần (vì Thánh Thần của Đức Kitô liên kết chúng ta với Người), thì Người ví họ như cành nho. Quả vậy, những ai đến gắn bó với cây nho là Đức Kitô. thì đó là do ý thức tự nguyện; còn Người liên kết với chúng ta, thì đó là do bản chất yêu thương của Người.
Thật vậy, do ý định tốt lành mà chúng ta đến với Đức Kitô nhờ đức tin; còn chúng ta được trở nên dòng giống của Người, thì đó là vì chúng ta được Người ban cho ơn làm nghĩa tử. Vì theo thánh Phaolô, ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người.
Cũng như ở chỗ khác, Người được một Ngôn Sứ gọi là nền móng, (vì chúng ta được xây dựng trên Người, và được gọi là những viên đá sống động và thiêng liêng, làm nên hàng tư tế thánh, xây nên ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí. Chúng ta không thể được xây dựng cách nào khác thành ngôi nhà này, nếu Đức Kitô không là nền tảng cho chúng ta), thì ở đây Người tự xưng là cây nho sinh ra và nuôi dưỡng các cành từ cây nho mọc ra.
Thực thế, nhờ Thần Khí, chúng ta được tái sinh nhờ Người và t.rong Người, để mang lại hoa trái ban sự sống, không phải sự sống cũ kỹ lỗi thời, nhưng là sự sống đã được đổi mới và thấm nhuần lòng mến đối với Người. Chúng ta được Thiên Chúa giữ gìn cho sống, nếu một khi được tháp nhập vào Đức Kitô, chúng ta luôn gắn bó với lệnh Người truyền và ân cần duy trì địa vị cao quý của mình, nghĩa là đừng bao giờ để cho Thánh Thần hằng ngự trong chúng ta phải buồn, dù chỉ một chút thôi, vì nhờ Thánh Thần mà biết được rằng có Thiên Chúa ngự trong chúng ta. Chúng ta ở trong Đức Kitô và Người ở trong chúng ta thế nào, thì thánh Gioan đã khéo trình bày cho chúng ta như sau: Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta.
Vậy như rễ cung cấp sức sống cho cành nho thế nào, thì Ngôi Lời, Con Một của Thiên Chúa, cũng chuyển thông cho các thánh bản tính của Người cũng là của Chúa Cha, như mối dây liên hệ họ hàng nào đó, khi rộng ban Thần Khí cho những ai kết hợp mật thiết với Người nhờ đức tin và đời sống hoàn toàn thánh thiện. Người nuôi dưỡng họ, cho họ thêm sốt sắng đạo đức và cho họ hiểu biết mọi nhân đức cùng mọi điều thiện hảo.
Mong thay

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.