KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, THÁNH THỂ, CUỘC VƯỢT QUA CỦA CHÚATHÁNH THỂ, CUỘC VƯỢT QUA CỦA CHÚA
Trích khảo luận của thánh Gauđenxiô, giám mục Bơrétsia.
Một người đã chết vì mọi người. Nay cũng chính Người đó, nơi mỗi nhà thờ của các Giáo Đoàn, trong mầu nhiệm bánh và rượu, khi được sát tế thì bồi dưỡng, khi được tin kính thì tác sinh, khi được thánh hiến thì thánh hoá những người đọc lời thánh hiến. Đây là thịt Con Chiên và đây là máu Con Chiên.
Quả thật, Đấng là bánh từ trời xuống đã nói : Bánh Thầy sẽ ban tặng, chính là thịt Thầy đây, để cho thế gian được sống. Và máu Người được biểu lộ rõ ràng dưới hình rượu, khi chính Người nói trong Tin Mừng: Thầy là cây nho thật. Người tuyên bố rõ rượu nào được dâng hiến để chỉ cuộc thương khó của Người, thì đó là máu Người.
Bởi thế, thánh tổ phụ Giacóp đã nói tiên tri về Đức Kitô rằng : Người lấy rượu giặt áo, lấy máu trái nho giặt áo choàng. Vì chưng Người phải lấy máu mình tẩy sạch áo của Người là thân xác chúng ta mà Người đã mặc lấy. Người là Tạo Hoá và là Chúa Tể vạn vật, Đấng từ ruộng đất làm ra bánh, rồi lại làm cho bánh trở nên chính mình Người (vì Người có thể làm và Người cũng đã hứa). Rồi Người đã làm cho nước hoá thành rượu, thì cũng làm cho rượu trở nên máu Người.
Đó là cuộc Vượt Qua của Chúa như Người nói, nghĩa là Chúa đi qua. Cái mà nhờ Người đã trở thành thực thiên giới khi Người đi qua và làm cho thành Mình và Máu Người, thì bạn đừng nghĩ rằng đó vẫn còn là cái gì thuộc hạ giới. Cái mà bạn lãnh nhận, đó là thân xác của Đấng là bánh bởi trời và là máu của cây nho thánh. Vì khi trao bánh và rượu đã được thánh hiến cho các môn đệ, Người đã nói: Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy. Vậy chúng ta hãy tin lời của Đấng chúng ta đã tin theo.
Người là sự thật không hề biết gian dối. Khi Người nói đến chuyện phải ăn thịt và uống máu Người, dân chúng lấy làm sửng sốt và phản đối: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Vì thế, để gạt bỏ những tư tưởng đó bằng lửa trời, những tư tưởng mà tôi bảo anh em phải xa tránh, Người còn thêm: Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Mong thay

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.