KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, NGÔI LỜI NHẬP THỂNGÔI LỜI NHẬP THỂ
Trích Bài Giảng Của Thánh Athanaxiô, Giám Mục.
Ngôi Lời Thiên Chúa vốn không có thân xác, không thể hư hoại, và không phải là thể chất. Người đã ngự đến miền đất của chúng ta, mặc dù trước đó Người cũng không ở xa. Quả thế, chẳng bao giờ có nơi nào trong vũ trụ vắng bóng Người. Trái lại, Người luôn hiện hữu cùng với Chúa Cha, và đồng thời hiện diện trong muôn vật muôn loài ở khắp nơi khắp chốn.
Nhưng để tỏ lòng thương yêu chúng ta, Người đã đến, và công khai tỏ mình cho chúng ta. Người thương xót nhân loại, thương xót nỗi yếu hèn của chúng ta, động lòng trắc ẩn khi thấy chúng ta lâm cảnh hư hoại. Người không để cho tử thần thống trị chúng ta, nghĩa là không để cho tạo thành bị tiêu vong, cho công trình tạo dựng con người mà Chúa Cha đã thực hiện lại trở thành luống công vô ích. Chính vì thế, Người đã nhận lấy một thân xác chẳng khác gì thân xác của chúng ta. Không phải Người chỉ muốn ở trong một thân xác hay chỉ muốn xuất hiện mà thôi.
Bởi vì, nếu Người chỉ muốn xuất hiện thôi, thì Người đã có thể mặc lấy một thân xác huy hoàng hơn ; nhưng đàng này, Người lại đã nhận lấy chính thân xác của chúng ta.
Trong cung lòng Đức Trinh Nữ, Người đã xây cho mình một đền thờ là chính thân xác của Người, biến đền thờ đó thành phương thế riêng để tỏ mình ra và để lưu ngụ. Thế là, giữa những thân xác loài người, Người đã nhận lấy một. Thân xác này cũng giống như mọi thân xác khác. Và bởi vì mọi người đều phải chịu cảnh hư nát do cái chết đem lại, nên với lòng nhân ái vô bờ, Người đã trao nộp thân xác mình để chịu chết thay cho mọi người và để làm hiến lễ dâng lên Chúa Cha. Đối với mọi kẻ chết trong Người, thì quy luật buộc ai nấy phải chết đã trở thành vô hiệu lực.
Quả thế, quy luật ấy có bao nhiêu sức lực thì đã đem ra thi thố hết nơi thân xác của Chúa, nên từ nay, nó không còn chút quyền lực nào để hại được con người là đồng loại của Chúa nữa. Xưa kia loài người đã rơi vào cảnh hư hoại, nay Người làm cho họ nên bất hoại. Người gọi họ từ cõi chết trở về cõi sống. Nhờ thân xác chính Người đã nhận lấy,nhờ ân sủng người đã đem lại do cuộc phục sinh, Người xua trừ cái chết hoàn toàn xa khỏi họ, chẳng khác nào ngọn lửa thiêu rụi cọng rơm.
Ngôi Lời đã nhận lấy một thân xác có thể chết, để thân xác đó, một khi hoà nhập với Ngôi Lời là Đấng làm chủ mọi loài mọi vật, thì vừa có thể chết thay cho mọi người, vừa không thể hư hoại, vì có Ngôi Lời hằng cư ngụ. Cuối cùng,nhờ ơn phục sinh, mọi người được giải thoát khỏi cảnh hư hoại.
Ngôi Lời đã nhận lấy thân xác đó và đã trao nộp cho sự chết để làm của lễ hy tế tinh tuyền vô tì tích. Nhờ tế lễ chính mình thay cho tha nhân, Người đã xua trừ sự chết khỏi mọi người đồng loại.Thế là Ngôi Lời Thiên Chúa, tuy vượt lên trên mọi loài, đã hiến dâng đền thờ của mình, thân xác của mình, cho mọi người được hưởng nhờ, như Người đã nói.
Thế là Người đã lấy cái chết của mình mà trả nợ thay cho mọi người. Vì liên kết với mọi người nhờ một thân xác giống như họ, Người Con bất hoại của Thiên Chúa đã làm cho mọi người trở thành bất hoại, do ơn phục sinh như Người đã hứa : đó là điều chính đáng và phải lẽ. Vì Ngôi Lời ở giữa loài người trong một thân xác duy nhất, sự hư hoại do cái chết đem lại không còn quyền lực nào nữa trên con người.
Mong thay

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *