KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, LINH HỒN TÔI HỚN HỞ VUI MỪNG TRONG CHÚALINH HỒN TÔI HỚN HỞ VUI MỪNG TRONG CHÚA
Trích bài diễn giải của thánh Grêgôriô, giám mục Arigentô, về sách Giảng Viên.
Hãy đến, hãy vui vẻ ăn bánh và hoan hỉ uống rượu, vì Thiên Chúa đã vui nhận những việc bạn làm. Nếu hiểu câu này theo nghĩa đen và thông thường thì chúng ta có lý mà nói rằng đó là một lời khuyên chính đáng.
Sách Giảng Viên muốn dùng để khuyên chúng ta, một khi muốn gắn bó với lối sống đơn sơ và thấm nhuần đạo lý đức tin chân thành, chúng ta hãy vui vẻ ăn bánh và hoan hỉ uống rượu, không dùng lời lẽ gian tà và mưu mô ám muội, nhưng đúng hơn, luôn suy tưởng những điều ngay thẳng, và chừng nào có thể, lấy lòng nhân từ và đại lượng mà giúp đỡ những kẻ nghèo nàn thiếu thốn. Một khi tận tâm lo toan và hành động như thế, chắc hẳn chúng ta sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Nhưng ý nghĩa thiêng liêng của bản văn đưa trí chúng ta nghĩ tới điều cao xa hơn, và nhắc chúng ta liên tưởng đến bánh mầu nhiệm bởi trời, bánh từ trời xuống ban sự sống cho thế gian. Ý nghĩa đó cũng mời gọi chúng ta hoan hỉ uống rượu thiêng liêng, thứ rượu đã vọt ra từ cạnh sườn cây nho thật, vào lúc Người chịu thương khó để ban ơn cứu độ. Về những điều trên, Tin Mừng cứu độ chúng ta thuật lại rằng : Khi Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, Người nói với các thánh Tông Đồ và môn đệ : Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy được bẻ ra cho anh em để ban ơn tha tội. Cũng vậy, Người cầm lấy chén và nói : Tất cả anh em cầm lấy mà uống, đây là máu Thầy, máu giao ước mới đổ ra cho anh em và nhiều người được ơn tha tội. Vậy ai ăn bánh và uống rượu mầu nhiệm này thì được niềm vui thật sự ; họ nhảy mừng và reo lên : Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc.
Ngoài ra, tôi thiết tưởng bánh và rượu này đã được sự khôn ngoan tự hữu của Thiên Chúa là Đức Kitô, Đấng cứu độ chúng ta ám chỉ trong sách Châm Ngôn khi Người nói : Hãy đến mà ăn bánh của Ta và uống rượu do Ta pha chế cho các ngươi. Câu đó cho chúng ta thấy được tham dự vào Ngôi Lời một cách mầu nhiệm. Thật vậy, những ai được tham dự như thế thì phải tỏ ra xứng đáng : lúc nào họ cũng phải mặc áo trắng tinh như ánh sáng nghĩa là các việc làm của ánh sáng, như Chúa nói trong các sách Tin Mừng : Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt lành
anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. Còn dầu mà người ta thấy luôn chảy trên đầu họ là thần chân lý, Đấng bảo vệ và gìn giữ họ cho khỏi bị tội lỗi làm tổn thương.
Mong thay

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.