KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, LỄ VẬT THIÊNG LIÊNGLỄ VẬT THIÊNG LIÊNG
Trích khảo luận Về việc cầu nguyện của linh mục Tertulianô.
Cầu nguyện là của lễ thiêng liêng huỷ bỏ các hy lễ cũ. Thiên Chúa phán : Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì?
Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm. Ai khiến các ngươi mang những thứ ấy đến cho Ta? Tin Mừng cho chúng ta biết điều Thiên Chúa đòi hỏi. Đức Giêsu nói : Giờ đã đến, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa là Thần Khí và Người tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.
Chúng ta là những người thờ phượng đích thật và là những tư tế chân chính. Khi cầu nguyện nhờ Thần Khí, chúng ta nhờ Thần Khí mà dâng lời cầu nguyện như của lễ xứng hợp và đẹp lòng Thiên Chúa; đó là của lễ Thiên Chúa tìm kiếm và trông chờ.
Chúng ta phải dâng lời cầu nguyện ấy lên trước nhan Chúa với tất cả lòng thành, nghĩa là phải lấy đức tin mà nuôi dưỡng, lấy chân lý mà soi sáng, lấy lòng trong trắng mà giữ cho vẹn toàn, lấy đức khiết tịnh mà thanh tẩy, lấy tình yêu mà làm cho hoàn hảo. Phải dâng lời cầu nguyện ấy cùng với các việc lành phúc đức, hoà với lời hát thánh vịnh và thánh ca. Nhờ lời cầu nguyện như thế, ta sẽ được Thiên Chúa ban mọi ơn lành. Làm sao Thiên Chúa có thể từ khước lời cầu nguyện phát xuất từ tinh thần và sự thật, lời cầu nguyện mà chính Người đòi hỏi?
Chúng ta đọc, chúng ta nghe và chúng ta tin: có biết bao bằng chứng về hiệu quả của lời cầu nguyện! Lời cầu nguyện từ xa xưa, tuy không phải do Đức Kitô đặt ra, mà cũng đã cứu người ta khỏi hoả hoạn, khỏi thú dữ, khỏi đói khát. Thế thì lời cầu nguyện của người Kitô hữu còn công hiệu hơn biết chừng nào! Mặc dù lời cầu nguyện này không tạo ra hiệu quả là có một vị thiên thần đứng giữa làm mưa tắt lửa, không bịt miệng sư tử, không đem đến cho người đang đói lả bữa cơm của người thợ gặt, không cất hết cảm giác khi phải chịu đau khổ; thế nhưng, lời cầu nguyện này huấn luyện người ta biết nhẫn nhục chịu đựng lúc gặp đớn đau, khổ sở, buồn phiền. Lời cầu nguyện này có sức mạnh làm tăng thêm ơn thánh, giúp người ta tin rằng khi biết chịu đau khổ vì danh Thiên Chúa, họ biết Chúa ban gì cho mình.
Xưa kia lời cầu nguyện có thể gieo tai hoạ, phá tan các đạo quân thù nghịch, chận đứng những cơn mưa hữu ích. Còn ngày nay, lời cầu nguyện của người công chính làm Chúa nguôi cơn thịnh nộ, canh phòng cho kẻ thù, cầu xin cho những người bách hại. Có chi là lạ, nếu như lời cầu nguyện có sức buộc trời phải đổ mưa, như đã làm cho trời đổ lửa? Chỉ có lời cầu nguyện mới thắng được Thiên Chúa; thế nhưng Đức Kitô không muốn lời cầu nguyện gây ra bất cứ sự dữ nào, mà lại muốn cho lời cầu nguyện có khả năng đem lại phúc lành.
Vì thế, lời cầu nguyện không biết làm gì khác hơn là kêu gọi linh hồn người quá cố ra khỏi chốn tử vong, cho kẻ tàn tật được phục hồi, chữa lành những người yếu đau, giải thoát những người bị quỷ ám, mở cửa cho loài người bị giam cầm, tháo xiềng xích cho người vô tội. Ngoài ra, lời cầu nguyện còn tẩy xoá tội lỗi, xua đuổi các cơn cám dỗ, dập tắt những cuộc bách hại, ủi an người nhát đảm, khích lệ kẻ can trường, đưa người tha lương trở về, dẹp yên sóng gió, làm tê liệt quân trộm cắp, nuôi dưỡng kẻ nghèo, kềm hãm người giàu, vực dậy người gục ngã, níu lại người chao đảo, giữ vững người đang đứng.
Mọi thiên thần đều cầu nguyện, mọi thọ tạo đều cầu nguyện, gia súc và thú rừng cũng cầu nguyện. Khi ra khỏi chuồng hay khỏi hang, chúng cũng khuỵ xuống, và không phải ngẫu nhiên mà chúng nhếch mõm lên trời, môi mấp máy biểu lộ tâm tình, mỗi con một kiểu.
Còn loài chim, khi thức dậy, cũng tung bay trong bầu trời, dang cánh ra như hình thánh giá, và hót líu lo như cầu nguyện vậy. Còn phải nói gì thêm nữa về việc cầu nguyện? Chính Chúa Kitô cũng đã cầu nguyện. Xin dâng Người vinh hiển và quyền năng đến muôn thuở muôn đời.
Mong thay

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *