KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, KHÔNG CÓ ĐỨC MẾN, TẤT CẢ CHỈ LÀ PHÙ VÂNKHÔNG CÓ ĐỨC MẾN, TẤT CẢ CHỈ LÀ PHÙ VÂN
Trích sách của thánh Mácximô Tuyên Giáo, viện phụ, nói về đức mến.
Đức mến là thái độ tốt đẹp của tâm hồn, không trọng điều gì hơn là nhận biết Thiên Chúa. Thái độ ấy, không ai có thể có được, nếu tâm hồn còn bị ràng buộc bởi bất cứ vật gì ở đời này. Ai yêu mến Thiên Chúa là coi trọng sự hiểu biết và cảm nhận Thiên Chúa hơn tất cả thụ tạo Người đã dựng nên, lại không ngừng đem tất cả lòng khao khát và yêu mến mà hướng về Thiên Chúa.
Vì muôn loài hiện hữu đều được Thiên Chúa tạo dựng để phụng sự Người, lại vì Người vượt xa mọi thụ tao của Người, nên kẻ nào lìa bỏ Thiên Chúa cao vời khôn ví mà gắn bó với những thứ phàm hèn kém cỏi, thì tự tỏ ra mình coi Thiên Chúa không bằng những thụ tạo Chúa đã dựng nên. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy sẽ giữ các điều răn của Thầy : Anh em hãy yêu thương nhau. Như vậy, ai không yêu thương người thân cận là không tuân giữ điều răn của Chúa, mà ai không tuân giữ điều răn của Chúa thì cũng không thể yêu mến Chúa. Phúc thay ai có khả năng yêu thương mọi người đồng đều như nhau.
Hơn nữa, ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng hết tình yêu thương người thân cận. Một người như vậy không thể bo bo giữ của, nhưng rộng rãi phân phát giống như Thiên Chúa, chia sẻ cho người nghèo túng theo nhu cầu của từng người.
Ai noi gương Thên Chúa mà làm việc bố thí, thì không hề thiên vị khi đáp ứng những nhu cầu thể xác của tha nhân – người lành cũng như kẻ dữ, người công chính cũng như kẻ bất lương – nhưng phân phát đồng đều cho mọi người, theo nhu cầu chính đáng của họ. Tuy nhiên, vì ý ngay lành, người ấy sẽ quý những ai có đức và cần mẫn hơn kẻ thất đức. Đức mến không được biểu hiện không chỉ bằng việc rộng rãi ban phát tiền bạc, mà còn rõ nét hơn bội phần bằng việc rao giảng lời Chúa và giúp đỡ tha nhân về phần xác.
Ai thật lòng từ bỏ những lo toan trần tục để phục vụ người thân cận với một đức ái không giả dối, thì sớm được giải thoát khỏi những đam mê và nết xấu, để thông phần vào tình yêu thương và sự thông hiểu của Thiên Chúa.
Ai có tình yêu Thiên Chúa trong lòng mình thì không thấy mệt mỏi cực nhọc khi đi theo Chúa, Thiên Chúa của mình, như lời ngôn sứ Giêrêmia đã nói : người ấy chịu đựng mọi khó nhọc, mọi sự phỉ báng và lăng mạ với một tâm hồn mạnh mẽ, chẳng hề nghĩ cách làm hại ai. Ngôn sứ Giêrêmia đã nói : Các ngươi đừng bảo : Chúng tôi là đền thờ Thiên Chúa. Cả bạn nữa, bạn cũng đừng nói : “Chỉ có lòng tin vào Đức Kitô, Chúa chúng ta, là tôi có thể được cứu độ,” bởi lẽ bạn không thể được cứu độ, nếu bạn không lấy hành động mà thể hiện lòng mến đối với Người.
Thật vậy, về đức tin đơn thuần thì có câu : Ngay cả quỷ cũng tin, chúng nó run sợ. Thực thi đức ái là tận tâm phục vụ người thân cận với lòng đại lượng và nhẫn nại, và cũng là sử dụng của cải đúng theo lẽ phải.
Mong thay

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.