KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, GIỐNG NÒI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN, HÀNG TƯ TẾ VƯƠNG GIẢGIỐNG NÒI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN, HÀNG TƯ TẾ VƯƠNG GIẢ
Trích bài chú giải của thánh Bêđa Khả kính, linh mục, về thư thứ nhất của thánh Phêrô.
Anh em là giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả. Xưa kia, Ông Môsê đã tặng lời khen ấy cho dân cũ của Thiên Chúa, nay thánh Phêrô tông đồ lại tặng cách đích đáng cho các dân ngoại, bởi vì họ đã tin vào Đức Kitô. Người như viên đá chóp đỉnh đã liên kết các dân ngoại trong ơn cứu độ trước đây dành cho dân Ítraen.
Thánh nhân đã gọi các dân ngoại là giống nòi được tuyển chọn, vì họ đã tin, để phân biệt họ với những kẻ đã bị loại trừ vì đã loại trừ viên đá sống động. Thánh nhân còn gọi họ là hàng tư tế vương giả, bởi vì họ đã được kết hợp với thân thể của Đức Kitô ; Người là Vua tối cao, và là Tư Tế đích thực.
Là Vua, Người cho dân của mình được thừa hưởng vương quốc; là Tư Tế, Người lấy chính máu mình làm của lễ tẩy sạch tội lỗi của họ. Thánh nhân gọi họ là hàng tư tế vương giả, để họ đừng quên trông chờ vương quốc vĩnh cửu và luôn lấy cuộc đời trong trắng làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa.
Dân ngoại cũng được gọi là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa. Người công chính của Ta nhờ lòng tin sẽ được sống ; nhưng nếu người này bỏ cuộc, thì Ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta, chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Trong sách Công Vụ Tông Đồ, thánh Phaolô còn nói: Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh Chúa đã mua bằng máu của chính mình. theo lời thánh Phaolô khi giải thích lời ngôn sứ rằng: Vậy, chúng ta trở thành dân riêng của Thiên Chúa nhờ máu của Đấng cứu chuộc chúng ta, như xưa kia dân Ítraen đã được cứu thoát khỏi đất Aicập nhờ máu của con chiên.
Vì thế, trong câu kế tiếp, thánh Phêrô nhớ lại mầu nhiệm của lịch sử dân cũ, và dạy rằng lịch sử ấy phải được hoàn thành cách thiêng liêng nơi dân mới của Thiên Chúa : để anh em loan truyền những kỳ công của Người.
Vậy, như những người nhờ ông Mô–sê hướng đẫn, được giải thoát khỏi ách nô lệ Aicập, đã hát khúc ca khải hoàn mừng Thiên Chúa sau khi họ vượt qua Biển Đỏ và sau khi đạo quân của vua Pharaô bị chết chìm, thì chúng ta cũng phải dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho xứng với những hồng ân Người ban tặng, sau khi chúng ta đã lãnh nhận ơn tha thứ tội lỗi trong phép rửa.
Quả vậy, tên của những người Aicập hành hạ dân Dothái cũng đồng nghĩa với bóng tối và gian truân ; họ là hình ảnh thích hợp về những tội lỗi luôn đeo đuổi chúng ta, nhưng đã bị tẩy xoá trong phép rửa. Việc con cái Ítraen được giải thoát và được dẫn về quê hương Thiên Chúa hứa ban từ ngàn xưa cũng phù hợp với mầu nhiệm chúng ta được cứu chuộc.
Nhờ ân sủng Đức Kitô soi sáng và hướng dẫn, chúng ta cũng đang tiến về nơi cư ngụ trên trời, tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng ân sủng này đã được tiên báo qua cột mây và cột lửa từng bảo vệ con cái Ítraen trong Suốt cuộc hành trình, chống lại mọi bóng tối đêm đen, đồng thời dẫn dắt họ qua những nẻo đường kỳ lạ đến nơi Thiên Chúa hứa ban làm quê hương.
Mong thay

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.