KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, ĐỨC KITÔ LUÔN HIỆN DIỆN TRONG HỘI THÁNHĐỨC KITÔ LUÔN HIỆN DIỆN TRONG HỘI THÁNH
Trích Hiến chế Thánh Công đồng của Công đồng Vaticanô II về Phụng Vụ.
Đức Kitô luôn hiện diện trong Hội Thánh, nhất là qua các cuộc cử hành phụng vụ. Người hiện diện trong thánh lễ vì trong con người của thừa tác viên, chính Đấng giờ đây dâng mình nhờ thừa tác vụ của các linh mục, cũng là chính Đấng xưa kia đã dâng mình trên cây thập giá ; Người hiện diện cách đặc biệt dưới hình bánh và hình rượu trong bí tích Thánh Thể. Người hiện diện nhờ hiệu năng của Người trong các bí tích ; do đó, ai làm phép rửa là chính Đức Kitô làm phép rửa. Người hiện diện trong lời của Người, vì chính Người nói, khi người ta đọc Kinh Thánh trong Giáo Hội. Cuối cùng, Người hiện diện khi Hội Thánh khẩn cầu và đọc thánh vịnh, như chính Người đã hứa: Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ.
Thực ra, trong công việc trọng đại khiến Thiên Chúa được tôn vinh cách hoàn hảo và loài người được thánh hoá đó, Đức Kitô luôn kết hợp với Hội Thánh là Hiền Thê rất yêu dấu của mình ; còn Hội Thánh thì kêu cầu Người như Chúa mình và nhờ Người mà tôn thờ Cha hằng hữu. Vậy, thật là đích đáng khi coi phụng vụ là việc Đức Giêsu Kitô thi hành chức vụ linh mục. Trong tác vụ này, việc thánh hoá con người được biểu lộ qua những dấu hiệu khả giác, đồng thời được thể hiện theo cách thức riêng của mỗi bí tích, và toàn bộ việc thờ phụng công khai được cử hành do thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô gồm đầu và các chi thể.
Vì thế, mọi việc cử hành phụng vụ hiểu như là việc của Đức Kitô linh mục, và của thân mình Người là Hội Thánh thì đều là hành động thánh thiêng tột bực ; không một hành động nào khác của Hội Thánh có hiệu lực bằng, xét về cả danh nghĩa lẫn mức độ.
Khi cử hành phụng vụ trần thế, chúng ta được nếm cảm trước phụng vụ trên trời đang được cử hành trong thành thánh Giêrusalem, nơi chúng ta hướng về như lữ khách. Nơi đó, Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, là thừa tác viên phục vụ đền thánh và lều trại đích thật ; cùng với toàn thể đạo binh trên trời, chúng ta ca ngợi vinh quang Thiên Chúa ; khi tưởng nhớ các thánh, chúng ta hy vọng sẽ được thông phần và hợp đoàn với các ngài ; chúng ta mong đợi Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta cho đến khi nguồn sống của chúng ta xuất hiện và chúng ta sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.
Theo truyền thống của các Tông Đồ, bắt nguồn từ ngày Đức Kitô sống lại, ngày bát nhật nào Hội Thánh cũng cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Từ đó, ngày này được gọi một cách chí lý là ngày của Chúa hay Chúa nhật. Trong ngày này, các Kitô hữu phải họp nhau lại, để khi nghe lời Thiên Chúa và tham dự thánh lễ, họ tưởng nhớ cuộc thương khó, sự phục sinh và lên trời của Đức Kitô ; đồng thời cảm tạ Thiên Chúa đã cho họ tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại. Vì thế, Chúa nhật là ngày lễ hàng đầu cần phải được trình bày và khắc ghi vào lòng sùng mộ của các tín hữu, sao co ngày đó cũng trở thành ngày vui và ngày nghỉ cho họ. Các cuộc cử hành khác, nếu không thật sự quan trọng thì không được lấn át ngày Chúa nhật, vì Chúa nhật là nền tảng và nòng cốt của cả năm phụng vụ
Mong thay

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *