KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, CHÚNG TA HÃY THAM DỰ LỄ VƯỢT QUACHÚNG TA HÃY THAM DỰ LỄ VƯỢT QUA
Trích bài giảng của thánh Grêgôriô, giám mục Nadien.
Chúng ta sắp tham dự lễ Vượt Qua. Lễ Vượt Qua này, tuy rõ hơn lễ Vượt Qua trong Luật cũ, nhưng vẫn còn là hình bóng tượng trưng. (Tôi dám nói rằng lễ Vượt Qua trong Luật cũ là hình bóng rất lu mờ của hình bóng tượng trưng đó). Nhưng ít lâu nữa thôi, khi Ngôi Lời cùng với Chúng ta uống rượu mới trong vương quốc của Chúa Cha, thì lễ Vượt Qua ấy còn hoàn hảo và tinh tuyền hơn nữa.
Bấy giờ, Ngôi Lời sẽ làm Sáng tỏ và dạy cho biết những điều mà cho đến nay Người chưa bày tỏ hết. Quả vậy, lễ Vượt Qua mà bây giờ Chúng ta được biết, vẫn còn mới mãi. Rượu đây là rượu gì, và uống làm sao ? Chúng tôi chỉ có việc nói, còn Ngôi Lời mới là Đấng giảng dạy và thông truyền giáo lý về lễ Vượt Qua đó cho môn đệ Người.
Quả thật, giáo lý là của ăn nuôi dưỡng cả người đang nuôi dưỡng kẻ khác. Vậy ta hãy tham dự lễ Vượt Qua như luật dạy, theo tinh thần Tin Mừng chứ đừng theo mặt chữ, tham dự trọn vẹn chứ không nửa vời, hướng đến vĩnh cửu chứ đừng nhắm những mục tiêu nhất thời. Ta hãy thiết lập thành đô cho mình, không phải ở Giêrusalem dưới đất, nhưng tại đô thị trên trời, không phải ở một thành bị các đạo quân giày xéo, nhưng tại một thành được các thiên thần ca tụng ngợi khen.
Ta hãy hiến tế không phải bò tơ, cũng không phải chiên non đủ sừng đủ móng, những con vật đó phần lớn là những con vật chết và vô tri, nhưng cùng với các ca đoàn thiên quốc, ta hãy dâng lên Thiên Chúa lễ tế ca ngợi trên tế đàn thiên cung.
Ta hãy băng qua bức màn thứ nhất, tiến đến bức màn thứ hai và nhìn vào Nơi Cực Thánh. Nhưng điều tôi sắp nói đây còn quan trọng hơn nữa : ta hãy tế lễ chính mình cho Thiên Chúa. Vâng, mỗi ngày ta hãy tế lễ chính mình cùng với tất cả mọi hoạt động của ta. Hãy vì Ngôi Lời mà đón nhận tất cả. Gặp đau khổ, ta hãy noi gương Người khi Người chịu thương khó. Phải đổ máu, ta hãy tôn kính Máu Người. Ta hãy mau lẹ bước lên thập giá. Nếu bạn là ông Simôn, người thành Kyrênê : hãy vác thập giá mà đi theo.
Nếu bạn là kẻ trộm bị đóng đinh vào thập giá một trật với Người, thì, như kẻ trộm lành ấy, bạn hãy nhìn nhận Người là Thiên Chúa. Nếu vì bạn, vì tội lỗi của bạn mà Người đã bị liệt vào hạng ác nhân, thì vì Người, bạn hãy trở nên công chính. Hãy thờ lạy Đấng đã chịu treo vì bạn. Nếu chính bạn bị treo lên, bạn hãy rút tỉa lấy một điều gì hữu ích ngay từ lối sống bất lương của bạn.
Hãy lấy cái chết mà mua ơn cứu độ. Hãy cùng với Đức Giêsu vào thiên đàng, và bạn sẽ hiểu xưa kia bạn đã đánh mất những ơn lành nào. Cứ ngắm xem bao cảnh huy hoàng rực rỡ, để mặc cho kẻ lẩm bẩm ăn nói lộng ngôn phải chết ở bên ngoài. Nếu bạn là ông Giôxép người Arimathê, hãy đến gặp kẻ đóng đinh Người mà xin lại thi hài.
Ước chi của lễ đền tội thế gian cũng là của lễ đền tội bạn. Nếu bạn !à ông Nicôđêmô, kẻ thờ phượng Thiên Chúa ban đêm, bạn hãy lấy dầu thơm xức xác và an táng Người. Nếu bạn là một trong mấy bà cùng có tên là Maria, hoặc là bà Salômê hay bà Gioanna, thì ngay từ lúc tinh mơ, bạn hãy khóc cho nước mắt chảy giàn giụa đi. Hãy cố sao để bạn là người trước tiên được thấy tảng đá đã lăn sang một bên, có khi còn thấy các thiên thần, thậm chí cả Đức Giêsu nữa.
Mong thay

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.