HoÀng LoNg | Hạn chế còn tồn tại và các giải phápHiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. Tỷ số này cho biết bình quân trong năm một đồng giá trị tài sản ngắn hạn tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần.
#NHTMCPCT#ngoaihoi

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *