HoÀng LoNg | Các biến số và dữ liệu cho mô hình VARSau khi gia nhập WTO thì nền kinh tế Việt Nam trở nên nhạy cảm hơn và dễ
bị tổn thương trước các tác động của cú sốc từ bên ngoài, đặc biệt là giá cả hàng hóa trong nước rất dễ chịu tác động trước cú sốc về giá hàng hóa trên thế giới (ví dụ: giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất trong nước…).
#doanhnghiep#lamphat

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *