GAM Life S2E7: Thái Độ hay Kỹ Năng?



Hãy theo dõi hành trình của chúng tôi với GAM Life Mùa 2. GAM dùng khẩu hiệu “Rise As One” với hy vọng mang đến sự đoàn kết và truyền cảm hứng để đại diện cho Việt Nam.

#SEAGames31 #GAMLife #GAM #RiseAsOne #TechnoGym #TGBench

Connect with GAM:
► Facebook:
► Instagram:
► Twitter:
► TikTok:
► Website:

Sponsors:
► Monster Energy:
► LG Electronics:
► LEEP.APP:
► Logitech G:

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.