TIN ÚC CHÂU 10AM – 23/05/2022 – Những thông tin về cuộc bầu cử quốc hội liên bang vừa qua

Nội dung chính của bản: TIN ÚC CHÂU 10AM – 23/05/2022 1. Những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội liên bang vừa qua 2. Tin đời sống hàng ngày: Mức lương thực tế tại Úc về cơ bản không khác gì so với mức lương năm 2013 3. Đại dịch Covid-19: Kế hoạch hợp tác với …

TIN ÚC CHÂU 1PM – 23/05/2022 – Vai trò của Tây Úc trong chiến thắng của Lao Động liên bang

Nội dung chính của bản: TIN ÚC CHÂU 1PM – 23/05/2022 1. Bầu cử 2022 – Hạ Viện: kết quả tạm thời vào chiều tối Chủ Nhật 22/05 2. Bầu cử 2022 – Sinh hoạt chính trị Úc Châu sẽ thay đổi 3. Bầu cử 2022 – Tại sao cử tri ủng hộ nhóm thiên tả 4. Bầu cử 2022 …

TIN ÚC CHÂU 3PM – 23/05/2022 – Bầu cử 2022 – Dai Le đánh bại Keneally tại Fowler

Nội dung chính của bản: TIN ÚC CHÂU 3PM – 23/05/2022 1. Tình hình dịch bệnh covid-19 tại Úc trong 24 giờ qua 2. Đại dịch Covid-19 tại Tây Úc: Tình trạng tái nhiễm gia tăng 3. Bầu cử 2022 – Quả bom chấn động các chính đảng, Dai Le đánh bại Keneally tại Fowler và tạo nên lịch sử …