14. Đổi ngoại tệ 2 – 兑换外币 | Tiếng Trung du lịchVideo này chúng ta học về Chủ đề đổi ngoại tệ phần 2. Cùng học đoạn Hội thoại về đổi ngoại tệ nhé.

A. 这 里 可 以 兑 换 钱 币 吗 ?
Zhè lǐ kě yǐ duì huàn qián bì ma ?
Ở đây có thể đổi tiền không ạ ?

B. 可 以 。
Kě yǐ 。
Được.

A. 今 天 的 汇 率 是 多 少 ?
Jīn tiān de huì lǜ shì duō shǎo ?
Tỉ giá hối đoái hôm nay là bao nhiêu ?

B. 您 想 换 什 么 钱 ?
Nín xiǎng huàn shén me qián ?
Anh muốn đổi tiền gì ?

Học tiếng phổ thông Trung Quốc
#tiengtrungdulich #hoctiengtrung #hannguCRI

❀ Facebook: fb.me/tiengphothongtrungquoc
❀ Youtube: youtube.com/hoctiengtrungcri

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *